موارد استفاده از پُرسیک

• اجرای پیمایش و نظرسنجی

با استفاده از پرسیک می توانید پیمایش های اجتماعی در زمینه های مختلف را اجرا کنید. مهم نیست موضوع پرسشنامه چیست و چگونه طراحی شده است، پرسیک آن را اجرا می‌کند.

• برگزاری آزمون های درسی و مهارتی به صورت الکترونیک

با استفاده از پرسیک می توانید به صورت برخط از دانشجویان یا مهارت ورزان آزمون برگزار کنید و به محض اتمام پاسخ دهی، نمره آزمون را به آنها به صورت خودکار اعلام کنید. پرسیک دارای این توانایی است که با تعریف کلید پاسخنامه، نمره آزمون را محاسبه و به پاسخگو اعلام می‌کند. این قابلیت برای آزمون های زبان، دوره های پودمانی کوتاه مدت و نیز بلند مدت که سوالات در آنها به صورت چند گزینه طراحی شده است، قابل اجرا است.

• برگزاری ارزشیابی های دوره ای

بسیاری از موسسه ها و دانشگاه ها ارزیابی های دوره ای از کارکنان خود دارند. برای مثال، دانشگاه ها در پایان ترم در مورد اساتید از دانشجویان ارزشیابی برگزار می‌کنند، هتل ها و برخی مراکز تجاری و خدماتی از مشتریان خود ارزشیابی می‌کنند با پرسیک می توان این ارزشیابی ها را به صورت آنلاین (و آفلاین) انجام داد. در مصرف کاغذ صرفه جویی کرد و از ورود خودکار داده ها به رایانه و تحلیل آنها بهره مند شد.

• اجرای آزمون های خودشناسی روانشناسی

با پرسیک می توان آزمون های روانشناختی و خودسنجی را اجرا نمود و نتایج آن را بلافاصله با استفاده از کلید آزمون به دست آورد.

بستن
بستن