اخبار پرسیک

ارزیابی غرفه داران و بازدیدکنندگان از نمایشگاه بین المللی مشهد با پُرسیک

ارزیابی بازدیدکنندگان و غرفه داران از نمایشگاه بین المللی مشهد  انجام گردید.

در این نظرسنجی که توسط مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران- دفتر خراسان رضوی انجام گردیده، نظرات غرفه داران با حجم نمونه 200 نفر و نظرات بازدیدکنندگان از نمایشگاه با حجم نمونه 300 نفر سنجیده شده.

در این پیمایش، بازدید کنندگان و غرفه داران نظرات خود را در مورد جنبه های مختلف نمایشگاه بین المللی مشهد ابراز داشته اند.

سوالات این پیمایش به صورت چندگزینه ای بوده و به در قالب دو پرسشنامه مجزا برای بازدیدکنندگان و غرفه داران اجرا شده است.

مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
بستن